Fruit_v1.png

高雄是一個物產豐饒的都市

四季都有各種不同的物產

Kaohsiung Super Go 為大家整理出四季各有什麼水果

一同來了解高雄唷!!

點擊你喜愛的水果看詳細介紹唷!!

AllFruitBanner_Four.png

AllFruitBanner_Season-crop5.png AllFruitBanner_Season-crop6.png AllFruitBanner_Season-crop7.png AllFruitBanner_Season-crop1.png AllFruitBanner_Season-crop2.png AllFruitBanner_Season-crop3.png AllFruitBanner_Season-crop4.png  

 

 

AllFruitBanner_Spring.png

3-crop1.png 3-crop2.png 3-crop3.png 3-crop4.png

 

 

AllFruitBanner_Summer.png 

4-crop1.png 4-crop2.png 4-crop3.png 4-crop4.png 4-crop5.png  

 

 

AllFruitBanner_Autmn.png

1-crop1.png 1-crop2.png  

 

 

AllFruitBanner_Winter.png

 2-crop1.png 2-crop2.png 2-crop3.png 2-crop4.png 2-crop5.png  

 

 

 

giftlikemark01.png

 

 Kaohsiung Super Go粉絲專頁  

 

文章標籤
創作者介紹

高雄 Super Go 蔬潑菓 - 高通通

高雄蔬潑菓 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()